Finansije i porezi

finansije i porezi

Porezi

Teme:
  1. Porezi u saobraćaju
  2. Poreske olakšice - kako ih dobiti
  3. Stručno lice za poreze - sertifikat
  4. Poreska kontrola - priprema dokumentacije i priprema lica odgovornih za poreske kontrole
kontrola

Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći donekle u vašem zahtevu.

Edukativni centar ključ