Povraćaj Poreza i Akciza

ANGAŽOVANJE

Našu firmu možete angažovati kao poreskog punomoćnika, da umesto vas po zakonu vrši obračun i predaju poreske prijave u slućaju da vi iz bilo kog razloga ne možete to da uradite sami.

Kada treba da angažujete poreskog punomoćnika za stranu firmu?

Ukoliko vaša firma nije registrovana u Srbiji, nije rezident, a obavlja odredjene usluge ili prodaju proizvoda i robe na teritoriji Srbije, potreban vam je poreski punomoćnik.
Da bi obavljali poslovanje na teritoriji Srbije, a niste rezident, morate da angažujete poreskog punomoćnika da sve zakonske obaveze ispunjava umesto vas.

povracaj poreza

Više nije potrebno da imate registrovano predstavništvo ili izdvojenu poslovnu jedinicu kako biste poslovali na teritoriji Srbije, dovoljno je da spremite sledeću dokumentaciju i angažujete poreskog punomoćnika da sve poslove u vezi poreza obavlja ispred Poreske uprave za vas.

Od dokumentacije imate obavezu da spremite sledeće:

1. Overeno punomoćje kod notara kojim ovlašcujete nas da obavljamo sve poreske poslove i obaveze po pitanju Zakona o Pdv-u za vas u vaše ime.

2. PDV potvrda vaše zemlje da ste u vašoj zemlji registrovani u PDV sistemu.
I Jos:

Šta vam sve pruža poreski punomoćnik?

  1. Ostvarivanje prava za povraćaj PDV-a
  2. Medjunarodno poresko savetovanje
  3. Obračun, predaja pdv prijave i plaćanje u vaše ime
  4. Komunikacija sa Poreskom Upravom i inspekcijama u vaše ime
  5. Podrška poslovanju i optimizacija Pdv-a, kao i vašeg poslovanja po pitanju poreza
  6. Izrada poreskih žalbi, prigovora, zahteva i predaja poreskim i inspekcijskim organima
  7. Poresko savetovanje - upoznavanje sa poreskom i pravnom regulativom RS, lokalni zakonski propisi
  8. Podrška pravnim i fizičkim licima kao nerezidentima za dobijanje poreskog identifikacionog broja – PIB broj
  9. U kontaktu sa našim centrom odgovaramo na sva vaša pitanja u oblasti poreza, radnog prava, saobraćaja, privrednog prava, sva pitanja u vezi poslovanja vaše kompanije
Objašnjenje o poreskom punomoćniku
Edukativni centar ključ