Mobing

MOBING- SERTIFIKOVANA OBUKA ZA INTERNE POSREDNIKE - Rešavanje spora u internom postupku - Interno rešavanje spora je obaveza poslodavca

Termin: 23.03.2020. od 10.30 – 15.30.
Mesto Održavanja: Savski trg br. 7 , Beograd » Hotel BELGRADE CITY HOTEL **** .

  Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (ZSZR) u PRAKSI - ZNANJA, VEŠTINE, TEHNIKE I ALATI USPEŠNOG POSREDOVANJA: SEMINAR ZA KOMPLETNO UPOZNAVANJE SA PROCEDUROM I SVIM NEGATIVNIM EFEKTIMA MOBINGA: Obuka za posrednike – sadržaj:
 1. Kako procesuirati mobing?
 2. Šta je cilj posredovanja?
 3. Šta je rezultat rada posrednika? Prednosti rešavanja spora Van suda?
 4. Koje su obaveze posrednika – procedura pri prepoznavanju, dokazivanju I posredovanju u postupku zaštite od mobinga?
 5. Interni ili eksterni posrednik – izbor poslodavca – prednosti I nedostaci za oba rešenja
 6. Interni postupak je obavezno sprovesti u kompaniji – praksa
 7. Posrednik je ključna osoba u rešavanju spora – mora proci obuku
 8. Kada I na koji način pokrećemo disciplinski postupak radi utvrdjivanja mobinga ili zloupotrebe prava na zaštitu?
 9. Posledice mobinga
 10. Naknada štete
 11. Koji su izuzeci od posredovanja?
 12. Objasnićemo načela I tok posredovanja
 13. Razumećete cilj posredovanja – simulacija posredovanja – primer hodograma posredovanja
 14. Šta je uspešno, a šta neuspešno okončanje posredovanja?
 15. Predlog forme sporazuma – objašnjenje I tumačenje predavača uz primere
 16. Kada medijacija prelazi u sudsku zaštitu?
 17. Šta je prihvatljiv način rešenja spora?
 18. Psihološki profil mobera, žrtve (lažne žrtve) i motivi mobinga u praksi
 19. Predmet mobinga po ZSZR
 20. Razgraničavanje od kršenja radnih, ljudskih i socijalnih prava, diskriminacije, povrede privatnosti zaposlenih - primeri iz prakse
 21. Zbog čega doći na obuku :
 22. ZSZR je jedini Zakon po kojem je interno rešavanje sporova OBAVEZA POSLODAVCA, a praksa pokazuje da u 50 % slučajeva se sporovi uspešno i reše, čime se izbegavaju dugi i skupi sudski procesi i čuva imidž firme
 23. Obučeni posrednici u rešavanju sporova omogućavaju dobru prevenciju, efikasno procesuiranje i adekvatno sankcionisanje mobinga, ali i zaštitu od zloupotreba prava na zaštitu po ovom Zakonu
 24. Polaznici će steći praktična i teoretska znanja, upoznaće veštine i alate posredovanja, kojima se rešavaju konflikti, poboljšavaju odnosi i omogućavaju potpisivanje Sporazuma izmedju dve sukobljene strane
 25. Naučićete šta dalje ukoliko ne dodje do Sporazuma - ukoliko se zloupotrebljava pravo na zaštitu koje mere preduzima poslodavac - povreda radne discipline - kako pepoznati zloupotrebe, procesuirati interno i sankcionisati - sve u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu
 26. Učesnici će razgraničiti mobing od poštovanja radne discipline, radnih obaveza, hijerarhije u kompaniji, kritike, kontrole, kršenja drugih radnih prava, preosetljivosti na izazove posla i interakcije, koji se često DOŽIVLJAVAJU KAO MOBING - MADA FORMALNO TO NISU
 27. Zakonski okvir posredovanja, radnopravni orjentir, praktične veštine i alati posrednika koji dovode do win-win sporazuma
 28. Diskusija, analiza iz prakse polaznika, uz praktične smernice - simulacija posredovanja
 29. Materijal: vodič za posredovanje, sporazum, obustava, testovi - radni materijal
 30. Saznaćete detalje o novim zakonskim rešenjima i rešiti najčešće dileme sa kojima se suočavate u praksi u vezi sa prepoznavanjem mobinga i razlikovanjem mobera i žrtve.

OBJAŠNJENJA UZ PRIMERE I PRAKSU :

 1. Ko je mober i motivi za mobing?
 2. Šta nije mobing?
 3. Da li je svako podizanje tona mobing? Ili svaki konflikt?
 4. Koja akta mora imati poslodavac u vezi sa ZSZR, a koja mora dostaviti zaposlenom u vezi sa zaštitom od zlostavljanja?
 5. Razlika disciplinskih mera za zaposlene od kazni za zaposlenog koji zlostavlja na radu? Kada se preskače postupak zaštite kod poslodavca?
 6. Pravo na odbijanje rada - šta sadrži procedura za zaštitu zaposlenog? Kada poslodavac * sudi* zaposlenom za zlostavljanje?
 7. Kako da prepoznamo mobing i da ga ralikujemo zakonski od drugih oblika kršenja prava? Razlika izmedju krivičnog dela i mobinga
 8. Zašto je važno eliminisati mobing iz radne organizacije?
 9. Predavač: Olga Vučković Kićanović, pravnik, autor komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, licencirani posrednik za radne sporove sa velikim iskustvom u postupcima povodom mobinga, antimobing trener licenciran pri EU i savetnik za mirno rešavanje sporova


mobing

Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći.

Edukativni centar ključ