Otkazi

Otkazi - Otkazi u vreme COVID - a, Vrste i procedura - Zloupotrebe i zaštita poslodavaca od grešaka

Termini : 30.10.2020. od 10.30 – 14.30.
Mesto Održavanja: Savski trg 7 , Beograd » Hotel BELGRADE CITY ****

 1. Novine u vezi sa dostavljanjem Upozorenja o otkazu
 2. Koje su najčešće greške poslodavaca prilikom sprovođenja postupka otkaza ugovora o radu?
 3. Zašto je važan način na koji su definisana međusobna prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca?
 4. Kojim aktom morate da regulišete ponašanja koja se smatraju povredom radne obaveze, odnosno nepoštovanjem radne discipline?
 5. Da li je krivica zaposlenog obavezni element za utvrđivanje povrede radne obaveze?
 6. Na koji način je potrebno da definišete ponašanja koja su nedozvoljena kod poslodavca?
 7. U kojoj meri možete da kontrolišete rad i ponašanje zaposlenih?
 8. Koji je postupak za otkaz ugovora o radu usled nedostatka znanja i sposobnosti zaposlenog, odnosno neostvarivanja rezultata rada?
 9. Da li i u kojim slučajevima zaposleni ima pravo na otkazni rok?
 10. Na koji način ste dužni da dostavite dokumenta na osnovu kojih se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenog u vezi sa prestankom radnog odnosa?
 11. Da li se disciplinske mere primenjuju umesto otkaza ugovora o radu?
 12. Kako zaposlenog udaljiti sa posla u skladu sa Zakonom i izmenama Zakona?
 13. Kako sprovesti postupak otkaza ugovora o radu po osnovu viška kada ne postoji obaveza poslodavca da donese Program rešavanja viška zaposlenih?
 14. Na koji način utvrditi koji zaposleni predstavlja višak – primena objektivnih kriterijuma?
 15. Kada zaposleni ima pravo na otpremninu i na koji način se utvrđuje njena visina?
 16. Na koji način se računaju rokovi zastarelosti?
 17. Koje su posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu?
 18. Važenje posebnih odredaba ugovora o radu nakon prestanka radnog odnosa – zaštita poslovne tajne i zabrana konkurencije?
 19. Primeri iz prakse, kao i aktuelna praksa sudova?
  Otkaz u slučaju nepoštovanja radne discipline, ostale vrste otkaza
 20. Disciplinske mere poslodavaca - dokumentacija kojom se poslodavac štiti u slučaju otkaza
 21. Sporazumni raskid Ugovora o radu - forma ili više od toga
 22. Agonija oko pravnih posledica nezakonitog otkaza, uz naknadu štete i vraćanje na posao
 23. Oprez - zaposleni može i da ne potpiše Aneks - sudska praksa - kako se ponašati u tim situacijama?
 24. Poslodavci - Kako izbeći nezakonit prekid radnog odnosa za zaposlenog koji zaslužuje da bude otpušten?
 25. Bolovanja - da li zaposleni stvarno ide na bolovanje ili su u pitanju zloupotrebe - kako ih sankcionisati ili eliminisati?
 26. Za koju vrstu otkaza se opredeliti i zašto je to važno? Posebna zaštita od otkaza na koga se odnosi? Posledice nezakonitog otkaza - klauzula zabrane konkurencije

Saznaćete detalje o novim zakonskim rešenjima i rešiti najčešće dileme sa kojima se suočavate u praksi u vezi sa prestankom radnog odnosa

TEME UZ OBJAŠNJENJE:

 1. Naknada štete - detaljno objašnjenje
 2. Prava i obaveze zaposlenog u slučaju otkaza
 3. Naknada kod NSZ - ko ima prava i pod kojim uslovima?
 4. Konkretna pitanja iz Vaše prakse i rešavanje Vaših problema
 5. Čućete kojom internom dokumentacijom da se štitite od rizičnih slučajeva, potencijalnih pretnji ili problema sa Zakonom - OGLASNA TABLA DA ILI NE?
 6. Dokazivanje disciplinske neodgovornosti i ispravnosti Vašeg otkaza - primeri sudske prakse
 7. Koja je prateća dokumentacija za dokazivanje nepoštovanja radne discipline i nesprovodjenja radnih obaveza?

Predavač: Jelena Nikolić, Partner u Advokatskoj kancelariji JPM / Janković Popović Mitić

Jelena je advokat u JPM i član radno-pravnog odeljenja. Napomenućemo samo nekoliko transakcija u kojima je Jelena učestvovala: izrada akcionog plana za restrukturiranje za JP Srbijagas, kao deo pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom o otvaranju poglavlja 15 – Energija, pružanje pomoći Merkur Casino u vezi sa radno-pravnim pitanjima vezanim sa preuzimanjem zajedničkih vlasničkih prava u Beo Impera, Pionir Internacional, Balkan Bet i Merkur Games; Savetovanje klijenata u svakodnevnim radnopravnim aktivnostima i pitanjima koja se tiču radnih odnose za Avon Cosmetics SCG, BASF Srbija doo, Beiersdorf doo, EMMEZETA Srbija doo, IKEA Srbija doo, GIZ, LBK LIVNICA KIKINDA doo, MERKUR GAMES doo, Microsoft Software doo, Norma Group doo, Plugin76 R&D doo, XELLA Srbija doo; Rad na projektima i programima koji se tiču viška zaposlenih za NLB banku i Piraeus banku; Izrada i usklađivanje opštih i pojedinačnih radnopravnih pravnih akata na nivou poslodavaca za Beiersdorf doo, Continental Automotive doo, H&M Hennes & Mauritz d.o.o, Horizon Energy doo, IKEA Srbija doo, Muehlbauer, Microsoft Software doo, Norma Group doo, Piraeus Bank, PSI CEVI ZA BRODOVE I INDUSTRIJU, Swarovski Subotica doo; Zastupanje klijenata pred osnovnim i apelacionim sudovima; Savetovanje klijenata u vezi sa boravišnim i radnim dozvolama; Predavanje na seminarima o donošenju novih zakona i primeni pozitivnih radnopravnih propisa u mnogim privrednim komorama u vezi sa usvajanjem novih zakona (AmCham, Francuska privredna komora, Austrijska privredna komora, itd.). .


otkazi

Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći.

Edukativni centar ključ