Prekovremeni rad

Prekovremeni rad i organizacija radnog vremena

Termin: 05.11.2018. od 10.00 – 13.00.
Mesto Održavanja: Savski trg br. 7, Beograd » Hotel Belgrade city hotel ****, 381.11.3600.702 /Mob 381.62 22 12 78 / Fax 381.11.6684373 bgcityhotel.com

 1. Ko i kako organizuje radno vreme u firmi? Organizacija radnog vremena – vrste, ko je definiše i kako – veza internih akata sa definicijom radnog vremena i prekovremenim radom
 2. Kako obračunati i platiti prekovremeni rad? Primeri preraspodele i prekovremenog rada
 3. Nastavno osoblje – specifičnosti radnog vremena na rekreativnim nastavama, ekskurzijama, tretiranje pauza i odmora u funkciji redovnog rada ili prekovremenog rada
 4. Kako zaposlenog po Zakonu uputiti na prekovremeni rad?
 5. Da li je neki poslodavac oslobodjen vodjenja evidencije?
 6. Ograničenja prekovremenog rada i obaveznost poslodavca po pitanju prekovremenog rada i evidencije takvog rada
 7. Zašto je loše da se zaposleni sami organizuju bez znanja poslodavca?
 8. Kako voditi evidenciju o prekovremenom radu u nestandardnoj organizaciji - kako obračunavati prekovremeni rad u slučaju preraspodele?
 9. Koja su prava i obaveze poslodavca, a koje zaposlenog po pitanju prekovremenog rada?
 10. Da li je ugrožen poslodavac koji organizaciju radnog vremena svodi na prekovremeni rad?
 11. Da li je poslodavci koji rade 24 h obavezno moraju da obračunavaju prekovremeni rad? Šta je presudno znati kod upućivanja zaposlenog na prekovremeni rad - primeri raznih vrsta organizacija?
 12. Da li je svako ostajanje na poslu prekovremeni rad? - Kako poslodavac da se zaštiti od ovih zloupotreba?

Predavači: Irena Kalmić advokat - stručnjak za radno pravo iz advokatske kancelarije AVS | L e g a l Beograd, Stari grad

Svoje iskustvo stekla je savetujući multinacionalne kompanije u vezi sa pravilnom primenom radnopravnih propisa u Srbiji, zapošljavanjem i otpuštanjem radnika, organizacionim promenama i tehnološkim viškom, upućivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo i angažovanjem stranaca, i drugim radnopravnim temama. Takođe, zastupala je i brojne klijente u radnopravnim sporovima i upravnim postupcima.
Irena ima iskustva i u organizaciji edukacija i treninga za klijente poslodavce, i aktivno je učestvovala u radu HR i radnopravnog komiteta pri Savetu stranih investitora i Američkoj privrednoj komori na izmeni i poboljšanju radnopravnih propisa.


Prekovremeni rad i organizacija radnog vremena

Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći.

Edukativni centar ključ