Seminar ugovori

Seminar - Ugovori, vrste i pravilan početak radnog odnosa.
 • Sistematizacija radnih mesta - Pravilnik , obavezna i poželjna interna akta - Veza Pravilnika sa novim šifarnikom zanimanja , vrste i nivo kvalifikacija - Obavezno ažuriranje podataka u Centralnom registru - Veza sa Aktom o sistematizaciji
 • Termin: 16.03.2020. od 10.30 – 15.00.
  Mesto Održavanja: Savski Trg 7, Beograd » BELGRADE CITY HOTEL**** Tel +381 11 3600 702 / Mob +381 62 2212 78 » bgcityhotel.com

  1. Značaj sadržaja ugovora o radu
  2. Zašto i kako delatnosti odredjuju vrste ugovora
  3. Šta sadrži zarada i struktura zarade kao elemenat ugovora o radu
  4. Značaj elemenata ugovora o radu - koji elementi i zašto baš ti moraju da stoje u ugovoru o radu
  5. Sve vrste ugovora o radu - razlike izmedju njih, prednosti i nedostaci pojedinih, kako izabrati onaj ugovor koji vašem zaposlenom najviše odgovara
  6. Veza ugovora o radu i Pravilnika o radu, kao i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta » zašto su ova tri interna dokumenta važna i zašto su bitni njihovi elementi
  * Sistematizacija radnih mesta mora biti u vezi sa procenom I vrednovanjem kvaliteta poslova, mora da prati planiranje broja zaposlenih, mora biti u dosluhu sa regrutacijom zaposlenih , promene I planiranje koje HR sektor sprovodi ili planira da sprovede moraju biti prikazane u Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta.
  1. Kako po Zakonu zasnovati radni odnos I kako ispoštovati svu prateću dokumentaciju u vezi sa radnim angažovanjem ? – Najbolja praksa
  2. Značaj definisanja Priloga uz Ugovor sa svim potrebnim pratećim elementima – KPI parametri .
  3. Kako da precizirate stavke u Ugovoru o radu, kako da izaberete pravi ugovor?
  4. Najčešće greške pri zaključivanju ugovora o radu
  5. Zakonski okvir različitih vrsta - modela Ugovora o radnom angažovanju
  6. Kako definisati prava I obaveze, ali I odgovornosti zaposlenog, šta ćete sve navesti u ugovoru o radu, a šta u ostalim aktima firme?
  7. Na šta ćete obavezati zaposlenog I kako to odraditi u skladu sa Zakonom I dokumentacijom?
  8. Ugovor o radu I Pravilnik o radu su ključ za definisanje I regulisanje radnopravnih odnosa u firmi – kako ih dobro interno povezati
  9. Izmene ugovora I značaj aneksa ugovora o radu
  10. Promena aneksa u vezi sa novim Šifarnikom zanimanja ili terminološko uskladjivanje - da ili ne?
  11. Da li menjati Pravilnik o sistematizaciji ili ne u vezi sa novim šiframa i ažuriranjem podataka u Centralnom registru
  12. Šta u slučaju kada nema traženog zanimanja u ponudjenoj strukturi?
  13. Kako obezbediti dopunu Šifarnika ? Daćemo Vam odgovore na sva Vaša pitanja u vezi sa novim Šifarnikom zanimanja
  14. Dobar Pravilnik o sistematizaciji odredjuje i precizira projektovanje poslova * radnih mesta – stepen decentralizacije, širina i dubina poslova, odredjuje minimalne uslove za obavljanje odredjenih poslova, vrednuje poslove, klasifikuje poslove u grupe, kategorizuje....
  15. Pravilnik o sistematizaciji mora biti uskladjen sa planiranjem novih zaposlenih, uskladjen sa regrutacijama zaposlenih, projektovanjem novih pozicija I radnih mesta, kao I u skladu sa Budžetom HR sektora.
  16. Kada se radi Aneks Pravilnika, a kada menjamo Pravilnik o sistematizacij? – neophodnost promene Pravilnika
  17. Ovaj Pravilnik definiše i kriterijume i elemente za vrednovanje poslova i merenje učinka rada, radni uslovi, složenost poslova, odgovornosti, tačan opis zadataka
  18. Opisom poslova utičete i na poboljšanje organizacije radnog vremena i iskorišćenosti rada i radnog vremena Vaših zaposlenih
  19. Definišu se obaveze , podela rada, delegiraju odgovornosti i obaveze - a sve u skladu sa Zakonom i u slučaju prestanka radnog odnosa
  20. Pravilnikom i internim aktima se unapredjuje postojeća organizacija rada – kako ?
  21. Koje promene radnih mesta ili u vezi sa poslom I pozicijom zaposlenog moramo da evidentiramo u Pravilniku?
  22. Zašto je važno dobro poznavati sva interna opšta I druga akta?
  23. Predavači: Jelena Nikolić advokat - stručnjak za radno pravo iz advokatske kancelarije JPM / Janković Popović Mitić . Partner i advokat

   Svoje iskustvo stekla je savetujući multinacionalne kompanije u vezi sa pravilnom primenom radnopravnih propisa u Srbiji, zapošljavanjem i otpuštanjem radnika, organizacionim promenama i tehnološkim viškom, sa velikim iskustvom u sudskoj praksi. Takođe, zastupala je i brojne klijente u radnopravnim sporovima i upravnim postupcima.
   Jelena ima iskustva i u organizaciji edukacija za klijente poslodavce.


  Seminar ugovori i radno angazovanje

  Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći.

  Edukativni centar ključ