Strategijski HR

Motivacija zaposlenih i time management

Termin: 24.05.2019. od 10.30 – 15.30.
Mesto Održavanja: Savski trg 7, Beograd » Belgrade City **** +381.11.3600700, www.bgcityhotel.com

  1. UNAPREDJENJE RADA SA ZAPOSLENIMA - MOTIVACIJA I UPRAVLJANJE VREMENOM
  2. Sertifikovani Seminar za upravljanje kadrovima.
  3. Intenzivni seminar namenjen HR sektoru, sektoru za opšte poslove, kadrovske poslove i ekonomsko - pravne poslove
  4. „Motivacija vas pokreće! Disciplina vas vodi do cilja“ Trening: MOTIVACIJA – temelj promena & VODIČ KROZ VREME – upravljajte vremenom, a ne ono vama Vi ste :  Rukovodilac svih profila i nivoa, menadžer, koordinator, lider  Prodajni ekspert, komercijalista, preduzetnik, supervizor, konsultant  Organizator poslova, kontrolor poslovanja, agent prodaje na terenu, vlasnik kompanije  Upravljate timovima ili razvijate prodaju i biznis, unapređujete poslovanje
  5. 9 stvari koje ćete naučiti na treningu Upravljanje vremenom + Motivacija  Postavljanje prioriteta i ciljeva u definisanim vremenskim rokovima  Kako da kontrolišete vreme i da unapredite životne i radne navike svoje i svojih timova  Kako da vaši zaposleni više vremena provode u poslovima koji donose profit, umesto u operativi  Šta su „kradljivci vremena“ i „ometači“? Kako ih prepoznati i izbeći  Kako da kreirate vremenske šeme za svoj tim, organizaciju i sebe  Šta je Racio uloženog vremena i postignutih rezultata  Kako funkcioniše proces upravljanja vremenom po fazama  Kako uvesti u svakodnevnicu proces od „šta treba uraditi“ do „urađeno“  5 najboljih tehnika koje će promeniti vaše upravljanje vremenom i veću efikasnost vašeg tima  Šta motiviše vas u životu i radnom okruženju? Šta motiviše vaš tim?  Koje vrste motivacije postoje? Zašto je motivacija ključna za uspeh svakog tima, pojedinca ili kompanije?  Šta je lična motivacija, šta je organizaciona motivacija?  Kako motivisati tim kratkoročno, a kako dugoročno?  Šta su meterijalni, a šta nematerijalni motivacioni okidači i pokretači?  Kako formirati bonuse, motivacione šeme i insentiv za zaposlene?  Šta je Dualni zakon motivacije i njegova primena  Kako da pokrenete svoj tim na veću angažovanost i efikasnost  Koja motivacija ima najjači i najduži uticaj na vas i vaše zaposlene

Seminar iz oblasti Strategijski HR menadžment. Formulisanje i sprovođenje HR sistema koji kreiraju veštine zaposlenih i ponašanje koje je neophodno da bi se ostvarili strateški planovi.

  1. ***
  2. ***
  3. ***

Predavač: Andrijana Ivanović je sertifikovani Expert trener Points of You, NLP Master, Trener, Identity Compass Senior Konsultant, Timski & Business Coach. Andrijana je Country Leader za Srbiju za Points of You Tehniku i metod. Andrijana Ivanović je glavni trener u sprovođenju Team Building & Team Bonding Programa. Sa njom ćete proći kroz iskustvo individualne i korporativne transformacije. Veliko iskustvo u korporativnom svetu i korporacijama stekla je u 15 godina dugačkoj karijeri u bankarskom sektoru .Strategijski HR

Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći.

Edukativni centar ključ