Saobraćaj

Komplet naših usluga iz oblasti saobraćaja

Organizacija poslovanja u saobracaju

Iz dosadašnjeg radnog iskustva u saobraćajnim firmama rešili smo da oformimo tim stručnjaka koji mogu da pomognu Vama ili vašoj upravljačkoj strukturi da organizuje poslovanje u skladu sa Zakonom, uz svu potrebnu dokumentaciju, uz uštede i uz minimiziranje troškova.

saobracaj

Kontrola internih dokumenata - kontroling svih delova sistema

Internom revizijom kontrolišemo zaposlene, njihov rad i pracenje procedura, utvrdjujemo da li firma uopste ima sistem i procedure, kontrolišemo internu dokumentaciju, da li se posluje u skladu sa zakonskim propisima, samim tim kontrolišemo trošenje i vrste troškova, njihovu neophodnost, a time i unapredjujemo poslovanje i obezbedjujemo Vašoj firmi opstanak na tržistu.

Saobraćajne teme

Saobraćajni paket seminara i obuka koje organizujemo u kontinuitetu obuhvata:

Obuka vozača za evidenciju radnog vremena - taho trake, kartice i tahografi

Kroz ovu oblast možemo vrlo lepo i detaljno da objasnimo sve prednosti kontrole i praćenja odnosa trošak - prihod.
Na ovoj oblasti najlakše možemo da objasnimo kako loša organizacija poslovanja utiče na porast troškova i pojavu skrivenih troškova.

Kako loše odluke u upravljanju ljudskim resursima utiču na porast troškova i ozbiljno mogu ugrožavati organizaciju poslovanja. Ovo je oblast gde najbolje možemo da zaključimo koliko je ulaganje u obuku rukovodećih kadrova vazno.
Ova ulaganja se vraćaju kroz implementaciju zakonskih propisa kojima zaposleni ovladaju, kroz smanjenje troškova poslovanja, smanjenje broja prekršaja, smanjenja broja kazni, sankcija, kroz racionalizaciju poslovanja i uštede, koje mogu samo spremni i obučeni kadrovi primetiti i sprovesti.

Značaj Obuke Vaših Vozača i odgovornih lica u saobraćaju
Sadržaj i način organizovanja predavanja
“ IN HOUSE “ Predavanja u firmi
Firme koje imaju puno osoblja, tamo gde je ljudski faktor zastupljen masovno u poslovanju, jako je važno znati upravljati ljudskim resursima, jako je važno redovno omogućiti edukaciju i obuku zaposlenih.
SAOBRACAJ - delatnost gde su ljudski faktor - zaposleni i troškovi zaposlenih dominantan faktor uspeha!
Obuka za taho trake i evidenciju radnog vremena posade
Edukativni centar ključ