Seminari

Naši Seminari Su:

Teme seminara:
 1. Zarade
 2. Saobraćaj
 3. Radno pravo
 4. Radni sporovi
 5. Finansije i porezi
 6. Devizno poslovanje
 7. Upravljanje rizicima
 8. Povraćaj poreza i akciza
 9. Upravljanje zaposlenima
seminari

obuke i predavanja

Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći donekle u vašem zahtevu.

teme:

 1. PRIVREDNA DRUŠTVA
 2. SLUŽBENA PUTOVANJA
 3. LICENCIRANJE PREVOZNIKA
 4. INTERNA REVIZIJA I KONTROLA
 5. BEZBEDNOST I ZASTITA NA RADU
 6. TAHO TRAKE, KARTICE I TAHOGRAFI
 7. ŠTETE - NAKNADE ŠTETA I VRSTE ŠTETA POSLODAVACA I ZAPOSLENIH
 8. EVIDENCIJA RADNOG VREMENA VOZAČA I ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA
Edukativni centar ključ