Odgovorno lice za radno pravo

Odgovorno lice za radno pravo

Termin održavanja je prvi dan 19.10 od 11.00-16.00 drugi dan 26.10. Od 11.00 -16.00 i treći dan 02.11. Od 11.00-16.00
Mesto Održavanja: Mije Kovačevića 7a, Beograd » Hotel HERITAGE **** +38166 8884029, +38111 7151060, www.heritagebelgrade.com

Sadržaj Seminara - koncipiran iz tri celine:

PRVI SEMINAR - TERMIN 19.10.2018. od 11.00 - 16.00 » Početak i zasnivanje radnog odnosa - još uvek vrlo interesantna oblast - radno angažovanje zaposlenih - posebno za poslodavce koji imaju veliki broj zaposlenih.

Teme:

 1. Sadržaj i značaj sadržaja Ugovora o radu
 2. Predmet inspekcijskog nadzora i kontrole
 3. Zašto i kako delatnost odredjuje vrste Ugovora
 4. Sve vrste Ugovora u radnom odnosu i van radnog odnosa
 5. Veza Ugovora o radu, Pravilnika o radu i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta
 6. Kako iz obimne zakonske regulative izabrati ono što Vama treba i Vašem poslovanju
 7. Interaktivna diskusija sa predavačem po pitanju kontrolnih lista - njihov sadržaj i značaj
 8. Značaj zakonskih propisa i poznavanje radnopravnih propisa u fazi započinjanja radnog odnosa
 9. Sve potrebne evidencije iz oblasti rada - kako voditi evidencije i forma svih evidencionih lista
 10. Prikupljanje podataka i čuvanje podataka o zaposlenima, Podaci za Poverenika i potrebe poslodavca
 11. Sva obaveštenja koja je potrebno dostaviti zaposlenom pri zasnivanju radnog odnosa

DRUGI SEMINAR - TERMIN 26.10.2018. od 11.00 - 16.00 » Zarade, bonusi, učinak zaposlenog, Ostala primanja - veza strukture zarade i načina obračuna sa internim aktima firme.

Teme:

 1. Šta je zarada, a šta ima karakter zarade?
 2. Radno vreme i veza radnog vremena sa obračunom zarade
 3. Struktura zarade i definisanje zarade kroz interna dokumenta
 4. Učinak i merenje učinka zaposlenih, osnovna zarada, bonusi kao doprinos povećanju profita poslodavca

TREĆI SEMINAR - TERMIN 02.11.2018. od 11.00 - 16.00 » Otkazi i prestanak radnog odnosa u skladu sa Zakonom » Najosetljivija i najkomplikovanija tema za poslodavce.

Teme:

 1. Obaveze poslodavca u slučaju otkaza
 2. Povreda radne obaveze i naknade šteta
 3. Naknada kod NSZ - ko ostvaruje ovo pravo
 4. Prava i obaveze zaposlenog u slučaju otkaza
 5. Novine u vezi sa dostavljanjem Upozorenja o otkazu
 6. Kako zaposlenog udaljiti sa posla u skladu sa Zakonom
 7. Disciplinske mere poslodavaca i udaljavanje sa posla
 8. Sporazumni raskid Ugovora o radu - forma ili više od toga
 9. Agonija - oko pravnih posledica nezakonitog otkaza, uz naknadu stete i vraćanje na posao
 10. Oprez - Zaposleni može i da ne potpiše Aneks - advokatska praksa - Šta u tim slučajevima?
 11. Bolovanja - da li zaposleni stvarno idu na bolovanja ili su u pitanju zloupotrebe - kako ih sankcionisati ili eliminisati?
 12. Poslodavci - kako da izbegnete nezakoniti prekid radnog odnosa za zaposlenog koji zaslužuje da bude otpušten
 13. Procedura oko davanja otkaza - za koju vrste otkaza se opredeliti - zašto je to važno?
 14. Kako novi Zakoni o mobingu, diskriminaciji, Zakon o zaštiti uzbunjivača utiču na zaposlene i poslodavce?
 15. Kako poslodavac da se zaštiti od toga da ne bude tužen u vezi sa novim Zakonima? Koja su njegova prava i obaveze po pitanju sastavljanja Pravilnika, Odluka, Saglasnosti, koje mora da obezbedi u vezi zaštite po pitanju novih Zakona koje smo pobrojali

Predavači: Advokatska kancelarija Ječmenica
Jelena Aleksić Advokat i partner iz Advokatske kancelarije JPM » Janković Popović Mitić.


Sertifikovani stručnjak za radno pravo

Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći.

Edukativni centar ključ