Usluge

Komplet naših usluga iz oblasti

Finansije, porezi, saobraćaj, organizacija saobraćaja, revizija, kontroling, organizacija poslovanja, radno pravo, zaštita na radu, računovodstvo, privredno pravo, medijsko pravo i zaštita od diskriminacije i mobinga.

Detaljnije
usluge

Vrste naših usluga su:

Detaljnije

Saobraćaj

Komplet usluga iz oblasti saobraćaja

Detaljnije

Usluge konsaltinga

Pružamo i usluge konsaltinga u oblasti saobraćaja, i to u oblasti licenciranja prevoznika, obuka i edukacija lica odgovornih za saobraćaj u firmi, obuka vozaca za evidentiranje svog radnog vremena, TAHO trake i kartice, i evidencija radnog vremena vozaca, kao i priprema za obavljanje prevoza u skladu sa domacim i medjunarodnim zakonima.

Finansijski konsalting obavljamo kroz pomoc poslodavcima da izrade svoj budžet, usluge finansijske analize poslovanja, izrada finansijskih planova, organizovanje poslovanja u skladu sa propisima, usluga budžetiranja i planiranje budžeta.
Edukativni centar ključ