E-Seminari

Kada Koristiti E-Seminar

Internet seminari ili E Seminari su jako praktični ukoliko želite samostalno da učite uz online konsultacije sa našim predavačima i trenerima. Ovi E-Seminari su korisni i u situacijama:
 1. Kada nemate vremena da dolazite na obuke i predavanja
 2. Kada sami želite da organizujete svoje vreme za obuku i odredite svoju dinamiku učenja
 3. Kada želite da vaše zaposlene informišete o zakonskim propisima i da obezbedite zaposlenima da prate sve promene zakonskih propisa
 4. Ukoliko želite da veći broj zaposlenih odjednom obučite ili da vaše klijente ili poslovne partnere informišete o nekim novinama, izmenama, regulativi
e seminar

Pošaljite nam zahteve za odredjenim temama i propisima koji vas zanimaju, možda imamo neki od zahteva u formi prezentacije ili pripremnog materijala koji vam može pomoći donekle u vašem zahtevu.

naši e-seminari su:

 1. AKCIZE
 2. SLUŽBENA PUTOVANJA
 3. LICENCIRANJE PREVOZNIKA
 4. TAHO TRAKE, KARTICE I TAHOGRAFI
 5. NOVE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA
 6. EVIDENCIJA RADNOG VREMENA VOZAČA I ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA
 7. ŠTETE - NAKNADE ŠTETA I VRSTE ŠTETA POSLODAVACA I ZAPOSLENIH
Edukativni centar ključ